Daftar Pemenang Undian Booklet edisi Lebaran
SELAMAT!

Anda adalah PEMENANG Undian Booklet edisi Lebaran periode 12 Juli - 4 Agustus2013. Pemenang akan diinformasikan melalui SMS oleh METRO Department Store untuk prosedur pengambilan hadiah.
Berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengambilan hadiah
  • Booklet edisi Lebaran yang asli.
  • Kartu Kredit Bank MEGA yang digunakan saat registrasi (jika ada).
  • Fotokopi kartu identitas beserta yang asli.
Hadiah hanya dapat diberikan apabila seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap.

Nama Lengkap Nomor Booklet No. Identitas
Periode III (29 Juli - 4 Agustus2013)
Bambang Eko Wijjayanto 3074807258 xxxxxxxxxxxx0004
Rahmi Nahdiyah Sari 3074845508 xxxxxxxxxxxx0003
Fanny 3074803813 xxxxxxxxxxxx0003
Ferry Eka Rachman 3074839701 xxxxxxxxxxxx0004
Arie Septian 3074840901 xxxxxxxxxxxx0001
Nur Ana Tarawiru 3047840688 xxxxxxxxxxxx0001
Fifi Arianti 3074833505 xxxxxxxxxxxx5516
Tienny Indrawati 3074845877 xxxxxxxxxxxx0006
Rhesadi Erlangga 3074827529 xxxxxxxxxxxx5566
Khusniati Whardhani  3074858155 xxxxxxxxxxxx0005
Adisti Bintang Azizah 3074867366 xxxxxxxxxxxx0002
Sri Sushanty M 3074845183 xxxxxxxxxxxx0027
Julinar Tan 3074845386 xxxxxxxxxxxx0002
Muhammad Hamka St 3074839977 xxxxxxxxxxxx0007
Andre Tjahajo 3074845575 xxxxxxxxxxxx0002
Mulia Tanudjaja 3074846515 xxxxxxxxxxxx0002
Puspita Dewi 3074835585 xxxxxxxxxxxx0024
Saidah Aup Abdullah 3074840974 xxxxxxxxxxxx0006
Andi Ulfa Irna Januarty 3074840506 xxxxxxxxxxxx0010
Chandra Loanita 3074847468 xxxxxxxxxxxx0001
Periode II (22 - 28 Juli 2013)
Anindita Kemala Hardiani 3074847011 xxxxxxxxxxxx0001
Dwi Indyah Subekti 3074864912 xxxxxxxxxxxx0002
Sulistyaningsih Nurmalasari 3074867526 xxxxxxxxxxxx0329
Abdul Karim Abd Aziz Bin Smeer 3074846849 xxxxxxxxxxxx0001
Sissi Rosi Novia 3074848239 xxxxxxxxxxxx0002
Dian Purnamasari 3074848261 xxxxxxxxxxxx0002
Astrid Nadya Catherine 3074864495 xxxxxxxx0459
Hermientje Heriete Emmerich 3074845152 xxxxxxx497
Meiske Pangemanan 3074840818 xxxxxxxxxxxx0003
Purningsih 3074867345 xxxxxxxxxxxx0006
Andri Mahendra 3074812339 xxxxxxxxxxxx0005
Hari Wigunadi 3074824815 xxxxxxxxxxxx0003
Krisdianthy 3074864669 xxxxxxxxxxxx0003
Yondang Tubangkit 3074845771 xxxxxxxxxxxx0006
Agus Sulistyawan 3074848939 xxxxxxxxxxxx0002
Etty Herlina 3074848122 xxxxxxxxxxxx0003
Josef Subandrio 3074804165 xxxxxxxxxxxx0003
Nina Elizabeth Dannies 3074864829 xxxxxxxxxxxx0001
Lily Yulianti 3074810122 xxxxxxxxxxxx0001
Florencia Novelia Jiemantoro 3074845693 xxxxxxxxxxxx0007
Periode I (12 - 21 Juli 2013)
Maya Tantri Tresnadi 3074812925 xxxxxxx080
Britania Satriyani Putri 3074841596 xxxxxxxxxxxx0001
Erniwati Pratignyo 3074845016 xxxxxxxxxxxx0001
Welly Hayanto 3074840462 xxxxxxxxxxxx0003
Holly Setyawati 3074845476 xxxxxxxxxxxx0001
Wiwi Prihatini 3074847294 xxxxxxxxxxxx0108
Adimas Arie Wibowo 3074814453 xxxxxxxxxxxx0002
Shinta Werorilangi Kristanto 3074800169 xxxxxxxxxxxx0001
Ira Wibawadi 3074800158 xxxxxxxxxxxx0006
Widya Arthaningsih 3074806296 xxxxxxxxxxxx0010
Hariara Hutapea 3074803504 xxxxxxxxxxxx0025
Ellen Fanny Tungcas 3074840036 xxxxxxxxxxxx0001
Yanti Seitawan 307480056 xxxxxxxxxxxx0004
Khairunisa Putri Ardi 3074805060 xxxxxxxxxxxx0006
Anita Churiana 3074813284 xxxxxxxxxxxx0006
Nita Kartikarini 3074805150 xxxxxxxxxxxx0002
Yuli Susilowati 3074847645 xxxxxxxxxxxx0001
Susana Juliawati 3074847891 xxxxxxxxxxxx0001
Sugianto 3074806375 xxxxxxxxxxxx0007
Syarifah Ummi Kalsum 3074809375 xxxxxxx249